Feedback ser olika ut beroende på roll.

Vilken roll har du?
Quicksearch är ett webbaserat feedbacksystem för hela företagets analys- och förbättringsarbete.